Samenvatting

In het Strategisch Meerjarig Investering Perspectief (S-MIP), welke in het najaar 2017 samen met de raad wordt voorbereid, wordt een beeld geschetst voor het groot onderhoud en vervanging van de openbare ruimte.
In deze paragraaf word ingegaan op wat de S-MIP voor de kapitaalgoederen betekent voor 2018. De uitgangspunten qua financiën, de arealen welke beheerd moeten worden en vervolgens welke projecten er concreet uitgevoerd worden in 2018.
Rode draad door deze paragraaf is het vaststellen en vervolgens verder uitwerken en uitvoeren van de S-MIP, het inzichtelijk maken van het huidige onderhoudsniveau en eventuele achterstanden in beeld brengen en oplossen.