Het geld

Baten

Totaal 271.923 bedragen x € 1.000

Lasten

Totaal 271.923 bedragen x € 1.000

De hoofdopgaven