Programma lasten

€ 149.164 bedragen x € 1.000 54,9 %

Programma baten

€ 44.008 bedragen x € 1.000 16,2 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 149.164 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 44.008 bedragen x € 1.000 100 %