Programma lasten

€ 10.630 bedragen x € 1.000 3,9 %

Programma baten

€ 537 bedragen x € 1.000 0,2 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 10.630 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 537 bedragen x € 1.000 100 %