Indicatoren

Indicator

2014

2015

Ziekenhuisopname naar aanleiding van verkeersongeval met een motorvoertuig
Percentage van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot een ziekenhuisopname

Almelo
Grootteklasse

19%
7%

7%
8%

Ziekenhuisopname naar aanleiding van verkeersongeval met een fietser
Percentage van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot een ziekenhuisopname

Almelo
Grootteklasse

6%
9%

9%
9%