Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

verkeer en vervoer

10.630

-537

10.093

10.005

-537

10.130

-537

10.255

-537

verkeer en vervoer

8.696

-423

8.273

8.071

-423

8.196

-423

8.321

-423

parkeren

1.744

-15

1.729

1.744

-15

1.744

-15

1.744

-15

recreatieve havens

53

-15

38

53

-15

53

-15

53

-15

economische havens en waterwegen

105

-84

21

105

-84

105

-84

105

-84

openbaar vervoer

32

0

32

32

0

32

0

32

0

  • Verkeer en vervoer: In iedere jaarschijf is rekening gehouden met een stelpost voor kapitaallasten van investeringen van 125.000 euro. Daarnaast is in de jaarschijf 2019 een taakstelling opgenomen van 750.000 euro voor een systeeminnovatie in het fysieke domein. Deze taakstelling vloeit voort uit de besluitvorming bij de perspectiefnota 2015.