Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

2.1 Verkeer en vervoer
Verkeersbeleid, gladheidsbestrijding, beheer en onderhoud wegen.

8.696

-423

2.2 Parkeren
Uitvoering parkeerbeleid door Stadstoezicht.

1.744

-15

2.3 Recreatieve havens
Beheer en onderhoud jachthaven en ontvangen pachtgelden.

53

-15

2.4 Economische havens en waterwegen
Beheer bedrijfshaven en brugbediening.

104

-84

2.5 Openbaar vervoer
Vervoersbeleid maken in regionaal verband.

32

0

Bedragen x 1.000 euro