Programma lasten

€ 48.236 bedragen x € 1.000 17,7 %

Programma baten

€ 195.740 bedragen x € 1.000 72,0 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 48.236 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 195.740 bedragen x € 1.000 100 %