Wat gaan we in 2018 doen?

Het jaar 2018 zal enerzijds in het teken staan van voortzetting van bestaand beleid en bestaande projecten om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken en de leegstand te verminderen.

In 2018 zetten we de fysieke transformatie van het Havenkwartier en het oude stadhuis voort. Voor de derde fase van het binnenstadsplan gaan we via een interactief planproces met lokale stakeholders en potentiële investeerders de gewenste ontwikkelrichting van de 3e fase van het centrumplan bepalen.

Een belangrijk kenmerk van hoe we aan de hoofdopgave binnenstad werken, is dat we leren door te doen. Daarom maken we veel gebruik van pilots. Op het gebied van verkeer werken we bijvoorbeeld aan pilots om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers per fiets als per auto. Op basis van de evaluaties besluit Almelo of de proeven met fietsen en auto’s in delen van de Grotestraat permanent worden ingevoerd.

Anderzijds gaan we ook in 2018 nieuwe initiatieven, projecten en investeringen stimuleren. Dit doen we mede in samenwerking met Provincie Overijssel, onder andere door de organisatie van stadscafé en stadscheques. Initiatieven in de binnenstad worden zo mogelijk gestimuleerd met eigen subsidies (zoals de gevelsubsidie en de Pilot spontane binnenstad) en subsidiewerving, zowel voor gemeentelijke als particuliere initiatieven. Met uitzondering van de diverse projectbudgetten (bv. Binnenstadsplan), is er geen extra budget beschikbaar voor de hoofdopgave binnenstad. Ook de budgetten voor de gevelsubsidie en de Pilot Spontane Binnenstad zijn bijna uitgeput en het investeringsbudget binnenstad heeft een andere besteding gekregen. Mogelijk is wel extra budget noodzakelijk om de hoofdopgave binnenstad te realiseren.

Partners, ondernemers, investeerders en andere initiatiefnemers hebben echter behoefte aan lokale focus en richting: waar willen we naar toe met onze stad? Waar heeft de samenleving behoefte aan? Wat is de toekomst van de diverse deelgebieden in de binnenstad? Waar liggen specifiek in Almelo kansen? Ook om de miljoeneninvestering die wij gezamenlijk met partners in de infrastructuur hebben gedaan te laten renderen, gaan wij in afstemming met de Stadsbeweging (Provincie Overijssel) en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel na hoe de beleving en identiteit van de binnenstad verder versterkt kan worden en leegstand aangepakt kan worden. Zodat het ook voor private partijen aantrekkelijker wordt om te investeren. Daarom werken we aan een DNA analyse van de binnenstad en de diverse deelgebieden, waarbij helder het ontwikkelingskansen van het kernwinkelgebied en de andere deelgebieden worden bepaald. Met de DNA- analyse kan Almelo een duidelijk, onderscheidend profiel opstellen en dit als strategisch kader hanteren bij de uitvoering van haar beleid. Op basis van die analyse stellen wij samen met HMO, Stadsbeweging en partijen uit de stad een lange termijn strategie op en brengen wij interventies in beeld. De uitkomsten van de DNA- analyse worden in 2018 in ieder geval gebruikt voor het programma Binnenstad.