Samenvatting

In 2018 houden we vast aan de koers die we bij de perspectiefnota 2015 hebben ingezet: focus op een aantrekkelijke en onderscheidende binnenstad door de fysieke transformatie van de binnenstad en het stimuleren van nieuwe initiatieven. Initiatieven blijken echter vanuit de samenleving niet als vanzelf tot realisatie te komen. Partners, ondernemers en andere initiatiefnemers hebben behoefte aan focus en richting: waar willen we naar toe met onze stad? Waar heeft de samenleving behoefte aan? Wat is de toekomst van de diverse deelgebieden in de binnenstad? Waar liggen specifiek in Almelo kansen? Daarom werken we aan een DNA analyse van de binnenstad en de diverse deelgebieden, waarbij helder het ontwikkelingskansen van het kernwinkelgebied en de andere deelgebieden worden bepaald.
Daarnaast gaan we in 2018 een programma en programmaorganisatie voor de binnenstad op stellen. De ambitie die we hebben met de binnenstad wordt uitgewerkt in strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en maatregelen. Concreet gaan we daarom samen met onze partners in 2018 werken aan:

  • Voortzetting van de fysieke transformatie van Haven Zuid en het oude stadhuis
  • Verkennen van de mogelijkheden van de derde fase van het Binnenstadsplan
  • Stimulering van nieuwe initiatieven in leegstaand vastgoed en braakliggende gronden passend binnen de centrumvisie, via onder andere provinciale stadscheques en stadscafés.
  • Een programmaplan voor de binnenstad
  • Een programmaorganisatie voor de binnenstad
  • Intensievere samenwerking met vastgoedpartijen via uitnodigingsplanologie en met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel