Samenvatting

  • De tweede fase van de transformatie van werk en zorg gaat in. In de eerste fase ging veel aandacht uit naar het zo goed mogelijk overnemen en invoeren van de nieuwe taken. In de tweede fase komt focus meer te leggen op vernieuwing van werkwijzen.
  • Aanvullende maatregelen zijn nodig om de stijgende kosten in het sociaal domein te beperken. Prioriteit wordt gegeven aan het realiseren van de taakstellingen en het verder uitbouwen van nieuwe aanpakken die via experimenten en pilots succesvol zijn geweest. Een routekaart wordt opgeleverd om verder kostenbesparingen en innovaties in beeld te brengen.
  • Zorg- en dienstverlening wordt dichter bij mensen georganiseerd. Op scholen. In de wijken. Bij de huisarts. Het voorkomen van problemen staat centraal in de aanpak.
  • Het arbeidsmarktbeleid met focus op jongeren en gezinnen met jonge kinderen wordt voortgezet. Er worden extra maatregelen genomen om de uitstroom van kwetsbare groepen uit de bijstand te vergroten en de instroom te beperken.
  • We versterken de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. O.a. door te kijken naar het ontwikkelen van een integraal scholings- en loopaanbod voor jongeren en werkzoekenden dat meer aansluit bij het economische profiel van Almelo en inspeelt op veranderingen in de economie.