Samenvatting

Doel van de hoofdopgave saneren en innoveren is het financieel herstelplan van Almelo is tijdig en volledig uitgevoerd waardoor Almelo weer financieel (voldoende) gezond is en het preventief toezicht van de provincie is opgeheven.

Op 1 januari 2020 is het (financieel) herstelplan van Almelo uitgevoerd, hetgeen betekent dat:

  • De inhoudelijke doelstellingen van de hoofdopgaven nader zijn uitgewerkt.
  • Er structureel 15 miljoen euro is bezuinigd.
  • Het eigen vermogen de risico’s afdekt, dus het weerstandsvermogen gelijk is aan de benodigde weerstandscapaciteit.
  • De gemeente Almelo onder regulier, repressief toezicht van de provincie staat.