Samenvatting

  • We liggen op schema als het gaat om het financieel herstel van onze gemeente.
  • Er is sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting en meerjarenraming.
  • Risico’s blijven er de komende jaren op het terrein van onder andere de decentralisaties.
  • De komende jaren hebben we nog een forse bezuinigingsopgave; voor 2018 3,8 miljoen euro.
  • In de begroting 2018 zijn structureel middelen opgenomen voor het buitengebied.