Investeringsagenda

Bij de begroting 2016 heeft u besloten tot een investeringsagenda voor een incidenteel bedrag van 3 miljoen euro voor de periode 2016-2018 (1 miljoen euro incidenteel per jaar). Dit bedrag wordt in 2018 ingezet voor het parkeerbeleid en de pilot collectieve ziektekosten.

Investeringsagenda

2018

Beschikbaar voor sociaal domein

0,50

Pilot collectieve ziektekostenverzekering

0,50

Beschikbaar voor binnenstad

0,50

Inzet parkeren (RV 3568)

-0,50

Restant investeringsagenda 2018 binnenstad

0,00

Bedragen * 1 miljoen euro

Zoals in de Perspectiefnota is afgesproken verlengen we de pilot collectieve ziektekostenverzekering met 1 jaar. De kosten die hiermee samenhangen dekken we uit de incidentele investeringsagenda (0,5 miljoen euro) en uit de incidenteel vrijvallende middelen Gezond in de Stad (0,5 miljoen euro).