Wat willen we bereiken?

Almelo kent een binnenstad met een aantal bijzondere en onderscheidende elementen. Er is water in de stad en rondom het kasteel van de graaf bevindt zich een aantrekkelijk, historisch deel. Ook is er sprake van leegstand, marginalisering van de winkelfunctie en het bezoek aan de binnenstad loopt terug ten gunste van de wijkwinkelcentra. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad is bij de perspectiefnota 2015 als een van de hoofdopgaven benoemd. Om dit te kunnen realiseren willen we nadrukkelijk sturen op de ontwikkeling van de binnenstad met een herwonnen esthetiek en identiteit.

We willen bereiken:

 • Een aantrekkelijker binnenstad
 • Een binnenstad met herwonnen identiteit en esthetiek
 • Een binnenstad die zich onderscheid van nabij gelegen steden zoals Hengelo en Enschede
 • Minder leegstand in de binnenstad
 • Meer bezoekers aan de binnenstad
 • Meer investeringen in de binnenstad

In het programmaplan voor het programma binnenstad moeten de gewenste resultaten meetbaarder en concreter worden gemaakt.

Om de ontwikkelingen in de binnenstad te monitoren is samen met Kennispunt Twente een dashboard voor de binnenstad ontwikkeld, waarin onder andere de onderstaande indicatoren weergegeven worden:

 • Aantal bezoekers    
 • Ontwikkeling van aantal bedrijven     
 • Aantal leegstaande verkooppunten    
 • Waardering binnenstad    
 • Identiteit/Imago