Programma lasten

€ 5.574 bedragen x € 1.000 2,1 %

Programma baten

€ 44 bedragen x € 1.000 0,0 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 5.574 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 44 bedragen x € 1.000 100 %