Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

veiligheid

5.574

-44

5.530

5.574

-44

5.574

-44

5.574

-44

crisisbeheersing en brandweer

4.522

0

4.522

4.522

0

4.522

0

4.522

0

openbare orde en veiligheid

1.053

-44

1.009

1.053

-44

1.053

-44

1.053

-44