Programma lasten

€ 5.819 bedragen x € 1.000 2,1 %

Programma baten

€ 4.043 bedragen x € 1.000 1,5 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 5.819 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 4.043 bedragen x € 1.000 100 %