Indicatoren

Indicator

2014

2015

2016

Functiemenging van bedrijven en wonen
Deze index weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Almelo
Grootteklasse

54,9
50,8

54,6
50,4

54,9
51,5

Bruto gemeentelijk product
BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in de gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachten (kleiner dan 100) of beneden verwachting (meer dan 100) wordt geproduceerd.

Almelo
Grootteklasse

-
-

-
-

-
-

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Almelo
Grootteklasse

92,5
107,2

94,4
109,5

98,1
121,7