Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

economie

5.819

-4.043

1.776

5.819

-4.043

5.819

-4.043

5.819

-4.043

economische ontwikkeling

421

-36

385

421

-36

421

-36

421

-36

fysieke bedrijfs-infrastructuur

3.532

-3.600

-68

3.532

-3.600

3.532

-3.600

3.532

-3.600

bedrijfsloket en -regelingen

819

-18

801

819

-18

819

-18

819

-18

economische promotie

1.046

-388

658

1.046

-388

1.046

-388

1.046

-388