Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

3.1 Economische ontwikkeling
Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.

421

-36

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Exploitatie van bedrijventerreinen.

3.532

-3.600

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven, startersondersteuning, bijdrage aan regio Twente voor samenwerking op gebied van arbeidsmarktontwikkeling.

819

-18

3.4 Economische promotie
Ondernemersfonds centrummanagement, evenementen stichting Almelo promotie, recreatieve voorzieningen Regio Twente en opbrengsten toeristenbelasting.

1.046

-388