Programma lasten

€ 18.137 bedragen x € 1.000 6,7 %

Programma baten

€ 17.357 bedragen x € 1.000 6,4 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 18.137 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 17.357 bedragen x € 1.000 100 %