Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

volksgezondheid en milieu

18.137

-17.357

781

18.137

-17.357

18.137

-17.357

18.137

-17.357

volksgezondheid

2.762

0

2.762

2.762

0

2.762

0

2.762

0

riolering

6.832

-9.027

-2.195

6.832

-9.027

6.832

-9.027

6.832

-9.027

afval

5.389

-7.886

-2.497

5.389

-7.886

5.389

-7.886

5.389

-7.886

milieubeheer

2.886

-25

2.861

2.886

-25

2.886

-25

2.886

-25

begraafplaatsen en crematoria

268

-418

-150

268

-418

268

-418

268

-418