Indicatoren

Indicator

2013

2014

2015

Huishoudelijk restafval
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kilo’s

Almelo
Grootteklasse

233
211

230
199

211
196

Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Almelo
Grootteklasse

0,2%
6,9%

0,4%
7,5%

0,7%
8,6%