Programma lasten

€ 8.318 bedragen x € 1.000 3,1 %

Programma baten

€ 412 bedragen x € 1.000 0,2 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 8.318 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 412 bedragen x € 1.000 100 %