Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

onderwijs

8.483

-412

8.318

-412

7.905

openbaar basisonderwijs

0

0

432

0

439

0

439

onderwijshuisvesting

0

0

1.634

0

1.765

0

1.765

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

0

6.418

-412

6.113

-412

5.701

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Onderwijshuisvesting: De restant stelpost onderwijshuisvesting 2017 van circa 420.000 euro is overgeheveld naar 2018. Daarop is de bezuiniging onderwijshuisvesting van 300.000 euro uit de perspectiefnota 2017 in mindering gebracht.
  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken: De lasten zijn in 2018 met 133.000 euro verlaagd door de afloop van de rijksbijdrage versterking peuterspeelzaalwerk. Daarnaast zijn de kapitaallasten ruim 0,2 miljoen lager dan in 2018.

Investeringen

Omschrijving

Stelpost kapitaallasten

Investeringsbedrag

Onderwijshuisvesting

539.000

6.750.000