Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

onderwijs

8.318

-412

7.905

8.739

-412

9.060

-412

9.381

-412

openbaar basisonderwijs

439

0

439

439

0

439

0

439

0

onderwijshuisvesting

1.765

0

1.765

2.186

0

2.507

0

2.828

0

onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.113

-412

5.701

6.113

-412

6.113

-412

6.113

-412

  • Onderwijshuisvesting: In de diverse jaarschijven is een stelpost opgenomen die rekening houdt met investeringsbedragen die voortvloeien uit het Integraal Huisvesting Programma Onderwijs (IHP).