Programma lasten

€ 15.585 bedragen x € 1.000 5,7 %

Programma baten

€ 369 bedragen x € 1.000 0,1 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 15.585 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 369 bedragen x € 1.000 100 %