Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

sport, cultuur en recreatie

15.585

-369

15.216

15.792

-369

15.999

-369

16.206

-369

sportbeleid en activering

3.371

-1

3.369

3.371

-1

3.371

-1

3.371

-1

sport-accommodaties

1.440

-367

1.073

1.544

-367

1.648

-367

1.752

-367

cultuur presentatie/-prod/-particip.

3.200

0

3.200

3.200

0

3.200

0

3.200

0

musea

105

0

105

105

0

105

0

105

0

cultureel erfgoed

23

0

23

23

0

23

0

23

0

media

2.098

0

2.097

2.098

0

2.098

0

2.098

0

openbaar groen-openlucht recreatie

5.347

0

5.347

5.450

0

5.553

0

5.656

0

  • Sportaccommodaties: In alle jaarschijven is rekening gehouden met de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor tractiemiddelen en een stelpost voor kleine kapitaalwerken sport.
  • Openbaar groen-openluchtrecreatie: In alle jaarschijven is rekening gehouden met de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor tractiemiddelen en gereedschap.