Programma lasten

€ 10.461 bedragen x € 1.000 3,8 %

Programma baten

€ 9.414 bedragen x € 1.000 3,5 %

Uitsplitsing lasten naar taakveld

€ 10.461 bedragen x € 1.000 100 %

Uitsplitsing baten naar taakveld

€ 9.414 bedragen x € 1.000 100 %