Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw.

10.461

-9.414

1.047

10.461

-9.414

10.461

-9.414

10.461

-9.414

ruimtelijke ordening

1.622

-273

1.349

1.622

-273

1.622

-273

1.622

-273

grondexploitatie niet bedrijven terrein.

6.703

-7.021

-318

6.703

-7.021

6.703

-7.021

6.703

-7.021

wonen en bouwen

2.136

-2.120

16

2.136

-2.120

2.136

-2.120

2.136

-2.120