Indicatoren

Indicator

2015

2016

2017

Gemiddelde WOZ waarde
Maal 1.000 euro

Almelo
Grootteklasse

164
196

151
197

-
-

Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Almelo
Grootteklasse

71,4%
71,2%

72,3%
72,0%

72,7%
72,7%

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro’s
Het gemiddelde totaalbedrag dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten

Almelo
Grootteklasse

733
650

775 1
659

773
659

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s
Het gemiddelde totaalbedrag dat een eenpersoonshuishouden (we gaan uit van 3 personen) betaalt aan woonlasten

Almelo
Grootteklasse

733
715

775
728

773
729

Nog niet beschikbaar: Aantal nieuwbouw woningen per 1.000 woningen.