Indicatoren

Indicator

2014

2015

2016

Absoluut school verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen

Almelo
Grootteklasse

0,85
3,47

0,34
2,06

0,34
1,87

Relatief verzuim
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen

Almelo
Grootteklasse

36,7
32,0

42,7
32,0

34,3
28,6

Voortijdig schoolverlaters VO en MBO
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Almelo
Grootteklasse

1,7%
2,0%

-
-

-
-