Indicatoren

Indicator

2014

2015

2016

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar

Almelo
Grootteklasse

135,8
144,4

164,0
138,7

148,4
138,8

Harde kern jongeren per 10.000 inwoners leeftijd 12-24 jaar

Almelo
Grootteklasse

2,0
1,5

-
-

-
-

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Almelo
Grootteklasse

-
-

2,5
2,3

2,0
2,2

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Almelo
Grootteklasse

-
-

5,8
5,6

6,8
5,4

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Almelo
Grootteklasse

-
-

2,3
3,9

3,6
3,4

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Almelo
Grootteklasse

-
-

7,1
6,7

7,1
6,1