Taakvelden

Taakveld

Lasten

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Rampenplan, rampenbestrijding, regionale brandweer en preventie.

4.522

0

1.2 Openbare orde en veiligheid
Formuleren integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving openbare orde door stadstoezicht, APV, bestuursdwang en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld inbraakpreventie).

1.053

-44

Bedragen x 1.000 euro