Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

veiligheid

5.437

-69

5.574

-44

5.530

crisisbeheersing en brandweer

0

0

4.402

0

4.522

0

4.522

openbare orde en veiligheid

0

0

1.035

-69

1.053

-44

1.009

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Crisisbeheersing en brandweer: De bijdrage aan de Veiligheidsregio Twente is in 2018 ongeveer 120.000 euro hoger dan in 2017.