Financieel terugkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2018

verkeer en vervoer

9.888

-696

10.630

-537

10.093

verkeer en vervoer

0

0

7.779

-439

8.696

-423

8.273

parkeren

0

0

1.932

-160

1.744

-15

1.729

recreatieve havens

0

0

63

-14

53

-15

38

economische havens en waterwegen

0

0

84

-83

105

-84

21

openbaar vervoer

0

0

30

0

32

0

32

Bedragen * 1.000 euro

Verschillen

  • Verkeer en vervoer: Het budget voor kunstwerken is met 0,5 miljoen euro verhoogd conform de voorjaarsnota 2012. Daarnaast is de stelpost kapitaallasten verhardingen weer op het niveau gebracht om 1,5 miljoen euro te kunnen investeren. Daarbij is in 2018 structureel 50.000 euro van de stelpost omgezet voor communicatie, nazorg en voorbereiding.
  • Parkeren: Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad Haven-Zuid is ook een voorstel gedaan voor aankoop van het nieuw te bouwen parkeerdek. De kosten hiervoor en voor de exploitatie wordt gedekt door een kostprijs dekkende huur, zodat de het budgetneutraal wordt verwerkt in de begroting 2018. Ook is de taakstelling conform de bestuursrapportage 2017 verhoogd met 0,3 miljoen euro als gevolg van lagere opbrengsten bij parkeergarages.

Investeringen

Omschrijving

Stelpost kapitaallasten

Investeringsbedrag

Kunstwerken

54.000

979.000

Verharding

91.850

1.450.000

Verlichting

16.500

260.000

VRI's

29.000

300.000