Indicatoren

Indicator

2014

2015

2016

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Almelo
Grootteklasse

853,0
735,0

851,9
735,3

844,9
740,1

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Almelo
Grootteklasse

59,3
64,7

60,8
65,2

60,7
65,6

Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder

Almelo
Grootteklasse

-
-

68,5
38,6

68,6
39,4

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen.

Almelo
Grootteklasse

-
-

34,4
30,5

29,9
27,2

Jongeren met jeugdhulp
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Almelo
Grootteklasse

-
-

10,3%
10,6%

11,0%
10,8

Jongeren met jeugdbescherming
Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Almelo
Grootteklasse

-
-

2,4%
1,4%

2,1%
1,3%

Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

Almelo
Grootteklasse

-
-

0,6%
0,5%

0,6%
0,5%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1000 inwoners
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen.

Almelo
Grootteklasse

-
-

70
65

70
64

Jongeren met een delict voor de rechter
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

Almelo
Grootteklasse

-
-

2,80
2,07

2,11
1,61

Kinderen in armoede
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

Almelo
Grootteklasse

-
-

9,24%
6,22%

-
-

Jeugdwerkloosheid
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)

Almelo
Grootteklasse

-
-

2,93
1,50

-
-