Samenvatting

Majeure ontwikkelingen in 2018 zijn

  • De mogelijke verkoop van onze aandelen Vitens en Enexis aan de Provincie Overijssel.
  • De oprichting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT).
  • Afhankelijk van de besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering Twence van december 2017 wordt in 2018 uitvoering gegeven aan de mogelijke uittreding van ons aandeelhouderschap Twence.
  • Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt wederom dat het Regionaal Bedrijventerrein Twente, Industriegebouwen Maatschappij en Soweco een hoog risico scoren. Voor deze verbonden partijen hanteren wij een verhoogd en intensief toezichtregiem.