Samenvatting

  • Onze inwoners, bedrijven en instellingen (onze klanten), verwachten professionele gemeentelijke dienstverlening, die betrouwbaar en duidelijk is, die gemakkelijk te verkrijgen is en die bovendien tegen een reële prijs kan worden geleverd.
  • De gemeentelijke dienstverlening, wordt door de uitvoer van het gemeentelijke programma dienstverlening, de komende jaren richtinggevend en gestructureerd verder ontwikkeld.
  • Wij (de gemeente) verwachten, dat onze klanten hun eigen verantwoordelijkheid hebben, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en bij de afname van dienstverlening zelf doen, wat zij ook daadwerkelijk kunnen.