Samenvatting

  • De doorontwikkeling van de organisatie is van start gegaan en krijgt in 2018 verder vorm. We willen het vertrouwen van de inwoner in de gemeente herstellen en we willen effectiever zijn in de stad. Daartoe voeren we programmasturing en stadsdeelgericht werken in.
  • De totale bezuinigingsopgave voor 2018 is 3,86 miljoen euro. De bezuinigingen sourcing staan onder druk. Voor 2018 nemen we in deze begroting een vertragingsschade op van 0,45 miljoen euro.
  • De sourcing van het beheer van de openbare ruimte loopt vertraging op. Op dit moment worden de varianten Twente Milieu en interne verzelfstandiging uitgewerkt.
  • De externe inhuur bedraagt in Almelo medio 2017 13,2%. De trend is een dalende. Het landelijk beeld is 17%.