Bezuinigingen

Conform de jaarschijf uit het meerjarig financieel perspectief is in de begroting 2018 voor 3,86 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. Daarnaast is sprake van nog niet structureel gerealiseerde taakstellingen uit 2017. Onderstaand een totaaloverzicht van de taakstellingen uit het financieel perspectief vanaf 2015.

Structurele taakstellingen

Oorspronkelijk bedrag

Jaarschijf 2015

11,30

Jaarschijf 2016

5,77

Jaarschijf 2017

4,21

Jaarschijf 2018

3,86

Jaarschijf 2019

3,77

Jaarschijf 2020

0,67

Totaal 2015-2020

29,58

Bedragen * 1.000.000 euro

In het onderstaande overzicht staan de maatregelen waartoe de gemeenteraad besloten heeft om te komen tot een sluitend financieel meerjarig perspectief.

Herkomst

Maatregel

2017 en eerder

2018

2019

2020

Vjn 2013

Taakstelling Regio Twente 10%

90

0

0

0

Vjn 2013

Digitaal wat digitaal kan

100

0

0

0

Mei 2013

Apparaatskosten krimp gemeenten

0

265

265

265

Mei 2014

E-boeken

0

8

0

0

PN 2015

Grond en Vastgoed: besparing rente en beheerskosten

0

100

100

0

PN 2015

Budget zachte landing sociale agenda afbouwen

0

750

0

0

PN 2015

Openbare ruimte en groen: verlaging kwaliteit onderhoud

0

50

0

0

PN 2015

Riool onderhoud: minder water afkoppelen

0

10

20

0

PN 2015

Riool onderhoud: afschrijvingstermijn verlengen

0

100

100

0

PN 2015

1 keer in de 4 weken restafval inzamelen

0

260

0

0

PN 2015

Stelpost areaaluitbreiding niet opnemen

0

225

225

0

PN 2015

Stelpost nieuw beleid niet opnemen

0

190

190

0

PN 2017

Onderwijshuisvesting

0

300

0

0

PN 2015

Organisatie ontwikkeling: besparing op organisatie

0

400

400

400

PN 2015

Organisatie ontwikkeling: minder leidinggevenden

0

0

130

0

PN 2015

Grond en Vastgoed: afstoten wijkcentra

0

0

130

0

PN 2015

Grond en Vastgoed: slopen afstoten gebouwen

0

0

60

0

PN 2015

Openbare ruimte en groen: besparen op energie

195

0

0

0

PN 2015

Openbare ruimte en groen: speeltoestellen

0

100

0

0

PN 2017

Aanpak PGB

0

200

0

0

PN 2017

Extra maatregelen Participatiewet

0

200

400

0

VJN 2013

Besparen op brandweerorganisatie

150

0

0

0

Begr 2015

Parkeren: aanpassen structureel tekort

235

0

0

0

PN 2015

Samenvoeging ingenieursdiensten Netwerksteden

50

50

0

0

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

0

0

750

0

PN 2015

Kostenbesparing huidige zorgkosten

500

500

500

0

PN 2015

Centraliseren integraal toezicht en handhaving

100

50

0

0

PN 2015

Openbare ruimte en groen: inhuur Soweco anders organiseren

50

0

0

0

PN 2015

Openbare ruimte en groen: uitvoering onderhoud or

300

100

0

0

PN 2015

Overhead n.a.v. verminderen formatie

0

0

500

0

Bedragen * 1.000 euro