Samenvatting

  • De lange en korte rente zullen t.o.v. de huidige standen in 2018 naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn.
  • Het renteresultaat op het taakveld Treasury bedraagt 770.000 euro. Van dit resultaat moet aan de algemene reserve worden toegevoegd:
    • De renteopslag inzake de IGM-leningen 125.000 euro
    • De renteopslag van de verstrekte lening aan Heracles 80.000 euro
  • Rekening houdend met deze mutaties blijft er circa 565.000 euro over als inzet voor incidentele doeleinden.
  • De totale schuldrestant bedraagt per 1 januari 2018 290,3 miljoen euro en de schuldquote is 107%.
  • De verwachte financieringsbehoefte voor 2018 bedraag circa 30,0 miljoen euro.