Leningenportefeuille

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de leningenportefeuille. De mutaties betreft een saldo van geschatte investeringen, aflossingen en het saldo van baten/laten van het grondbedrijf.

Ultimo jaar

Saldo eigen geldleningen

IGM

Heracles

Woning-bouw

Mutaties

Totaal

2017

240.679

16.031

7.216

8.727

-358

272.295

2018

206.363

15.444

6.888

8.166

31.547

268.408

2019

177.239

9.842

6.560

7.643

30.849

232.133

2020

149.081

9.225

6.232

7.177

24.793

196.508

2021

125.887

8.953

5.904

6.697

32.487

179.928

2022

102.656

7.954

5.576

6.201

22.392

144.779

2023

95.387

7.284

5.248

5.690

12.624

126.233

2024

90.190

6.599

4.920

5.162

11.773

118.644

2025

85.744

5.900

4.592

4.618

17.430

118.284

Leningenportefeuille U/G

Verstrekte leningen c.q. te verstrekken leningen 2018 (* 1.000)

Woningcorporaties met garantie WSW

Leningen t.b.v. de Industriegebouwen Mij.

Lening camping Pooksbelten

Leningen sport

Vitens

Bruglening Enexis

Lening Lokale Omroep Almelo

Lening sfeerverlichting binnenstad

Lening BVO Heracles*

Lening BVO Heracles

8.727

16.031

7

304

731

498

6

15

7.671

150

Totaal leningen

34.140

* Lening kent een ander aflossingsschema dan de opgenomen geldlening.

Grafische voorstellingen leningenportefeuille O/G