Samenvatting

  • Het beleid is te streven naar een weerstandsratio van minimaal 1,0 zodat de onderkende financiële risico's worden afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere bedrijfsvoering is 6,0 miljoen euro.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties blijft 6,6 miljoen euro.
  • De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit is positief beïnvloed door het in 2017 ontvangen extra dividend aandelen Cogas en de extra storting in de reserve voor de verbetering van het weerstandsvermogen.
  • De uitkomst van de bestuursrapportage 2017 en de projectkosten 2018 organisatie ontwikkeling zorgen voor een vermindering van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • Door de per saldo negatieve beschikbare weerstandscapaciteit ontbreekt de mogelijkheid om in 2018 grotere financiële tegenvallers op te vangen en is de ruimte om te investeren beperkt.
  • De toezichthouder is tevreden over de snelheid waarmee het financieel herstel optreedt. Naar verwachting wordt over 5 jaar de streefwaarde van 1,0 bereikt. Dit is een jaar eerder dan de oorspronkelijke planning.