Kostendekkendheid lokale heffingen

Taakveld

Leges Titel 1: publiekszaken

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

0.2

Burgerzaken

1.281

1.281

1.208

1.208

0.4

Overhead

338

338

0

2.2

Parkeren

133

133

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Leges Titel 2: omgevingsvergunning

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

8.3

Wonen en bouwen

1.565

65

1.630

2.109

2.109

0.4

Overhead

579

579

0

0.64

Belastingen overig

3

3

0

8.1

Ruimtelijke ordening

0

103

103

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Leges Titel 3: bijzondere wetten

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

1.2

Openbare orde en veiligheid

227

227

44

44

0.4

Overhead

113

113

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Afvalstoffenheffing

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Heffing

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

7.3

Afval

5.389

1.164

6.553

7.750

136

7.886

0.3

Beheer overige gebouwen / gronden

40

40

0

0.4

Overhead

77

77

0

0.64

Belastingen overig

215

215

0

2.1

Verkeer en vervoer

60

60

0

6.3

Inkomensregelingen

942

942

0

Bedragen * 1.000 euro

Nog geen rekening gehouden met amendement 32A

Taakveld

Rioolheffing

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

7.2

Riolering

6.832

960

7.792

8.456

572

9.027

0.4

Overhead

212

212

0

0.64

Belastingen overig

195

195

0

2.1

Verkeer en vervoer

198

198

0

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

80

80

0

6.3

Inkomensregelingen

549

549

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Begraafrechten

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

268

268

418

418

0.4

Overhead

135

135

0

0.64

Belastingen overig

12

12

0

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

80

80

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Havengeld

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

2.3

Recreatieve havens

53

53

15

15

2.4

Economische havens en waterwegen

105

105

84

84

0.4

Overhead

36

36

0

0.64

Belastingen overig

10

10

0

Bedragen * 1.000 euro