Overzicht lokale heffingen

Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2017 3,4% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 5% voor hun rekening, de rijksoverheid 95%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel 44,6 miljoen euro.

Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2017

Opbrengst lokale heffingen

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Mutatie

Onroerende-zaak belasting

18.341

19.627

20.435

808

Afvalstoffenheffing *

8.381

8.803

7.750

-1.053

Rioolheffing

7.295

7.906

8.456

550

Parkeerbelasting

2.068

2.304

2.244

-60

Omgevingsvergunning

1.618

2.144

2.212

68

Leges publiekszaken en overig

819

1.262

1.253

-9

Hondenbelasting

476

487

502

15

Begraafrechten

332

413

418

5

Toeristenbelasting

284

330

349

19

Reclamebelasting

113

125

125

0

Havengeld

148

97

99

2

Precariobelasting

48

50

50

0

Bedragen * 1.000 euro

* Nog geen rekening gehouden met Amendement 32A Afvalstoffenheffing 2018