Ontwikkeling lokale lasten

De voorgestelde tarief aanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling in 2018.
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) in 2018 ten opzichte van 2017 licht stijgt. Voor een huurder dalen de woonlasten ten opzichte van 2017 met 13 euro (2,7%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB betaalt.

Ontwikkeling lokale lasten

2015

2016

2017

2018

OZB

266

275

273

286

Afvalstoffenheffing

269

269

274

252

Rioolheffing

198

211

226

240

Mutatie t.o.v. vorig jaar in €

22

18

5

Mutatie t.o.v. vorig jaar in %

3,0%

2,4%

0,7%

Bedragen * 1 euro