Kwijtschelding lokale heffingen

Voor de toepassing van kwijtschelding gelden landelijke regels. De gemeente Almelo hanteert de volgende beleidsregels voor kwijtschelding in het kader van het minimabeleid:

  • Voor de ozb, hondenbelasting, riool- en voor de afvalstoffenheffing is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen woonlasten betalen;
  • Voor extra containers wordt geen kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend en ook geen kwijtschelding rioolheffing bij een grondslag > 500m3;
  • Bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm;
  • Ondernemers voor de privébelastingen zijn gelijkgesteld met particulieren;
  • Kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit en;
  • Bij de normkosten van bestaan voor AOW’ers wordt uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm.

In 2018 wordt uitgegaan van een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro aan kwijtschelding.

Kwijtschelding per belasting

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Afvalstoffenheffing

1.109

960

995

Rioolheffing

535

475

549

OZB

31

0

0

Hondenbelasting

52

15

30

Bedragen * 1.000 euro