Weerstandsratio

In onderstaand overzicht zijn de mutaties boekjaar 2017 en de voorgestelde mutaties begroting 2018 verwerkt. Door de per saldo negatieve beschikbare weerstandscapaciteit ontbreekt de mogelijkheid om in 2017 grotere financiële tegenvallers op te vangen en is de ruimte om te investeren zeer beperkt. Alle uitgaven en/of investeringen die niet in de begroting waren voorzien (lastenuitzettingen) zijn getoetst en goedgekeurd door de provincie. De toezichthouder is tevreden over de snelheid waarmee het herstel optreed. Door de mutaties in het beschikbare weerstandsvermogen wordt de benodigde hersteltermijn van het weerstandsvermogen om de gewenste ratio van 1,0 te bereiken met een half jaar verlengt ten opzichte van de planning die bij de begroting 2017 is genoemd. De hersteltermijn blijft echter ruim binnen de afgesproken termijn van de oorspronkelijke planning bij de begroting 2016.

Weerstandsratio

Streefwaarde ratio = 1,0

Benodigd

Beschikbaar

Ratio

JVW 2016

BEGR 2017

BEGR 2018

JVW 2016

BEGR 2017

BEGR 2018

JVW 2016

BEGR 2017

BEGR 2018

Grondexploitatie

6,600

7,700

6,600

-33,854

-27,677

-22,250

NEG

NEG

NEG

Overige exploitatie

7,800

9,594

6,000

12,535

22,859

13,802

1,61

2,38

2,30

Bedragen * 1.000.000 euro